ĐO ĐẠC LẬP BẢN VẼ HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT TẠI HẢI DƯƠNG

Bản vẽ hiện trạng nhà đất là gì ?

Thông thường các thửa đất có vị trí định vị toạ độ trên bản đồ Google vệ tinh. Ngày nay, nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước cần lập bản vẽ hiện trạng thửa đất xác thựa tính chính xác và đánh giá tình hình sử dụng đất của chủ sở hữu.

Bản vẽ sơ đồ nhà đất được lập dựa trên những cơ sở, theo các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Theo điều chỉnh Luật Đất Đai 2013,  Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018, Nghị định số: 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. Thông tư số: 24/2018/TT-BTNMT quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. Thông tư số: 19/2019/TT-BTNMT  quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000). Việc đo vẽ lập bản đồ hiện trạng cho vị trí nhà đất được tiến hành phụ thuộc vào khu vực chưa có hay đã có nền bản đồ địa chính có tọa độ. Bản đồ hiện trạng vị trí khác với trích lục bản vẽ hiện trạng nhà đất/ bản đồ trích đo thửa đất.

Cần nói thêm là, theo điều kiện và quy định của nhà nước hiện hành việc đo đạc lập hồ sơ kĩ thuật thửa đất là cần thiết. Trong một số trường hợp, đo đạc lập bản vẽ hiện trạng là cơ sở để cơ quan quản lý giải quyết các yêu cầu như: cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp mới lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin giấy phép xây dựng hay hoàn công nhà ở, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ đo đạc phục vụ công tác đền bù, hoặc dùng để tách thửa, hợp thửa.

Công ty đo đạc địa chính Hải Dương đang khảo sát đo đạc lập bản đồ hiện trạng nhà đất tại Hải  Dương

 Đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà đất tại Hải Dương

Tại Hải Dương, hiện nay công tác đo đạc được thực hiện qua đơn vị Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài Nguyên Môi trường. Tuy nhiên thực hiện chính sách xã hội hoá các dịch vụ công, các đơn vị tư nhân/doanh nghiệp đủ điều kiện được Cục Đo Đạc và Bản Đồ cấp phép có chức năng đo đạc lập bản đồ địa chính.

Địa Chính Hải Dương là công ty đo đạc uy tín tại Hải Dương, có đầy đủ tư cách pháp nhân và đội ngũ kĩ thuật viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đo đạc, quan trắc, địa hình – địa chất. Chúng tôi nhận đo đạc lập bản đồ hiện trạng nhà đất tại Hải Dương nhanh chóng và tiết kiệm nhất.

THỦ TỤC ĐO ĐẠC LẬP BẢN VẼ HIỆN TRẠNG

Việc đo vẽ lập bản đồ hiện trạng thiết lập hồ sơ kĩ thuật thửa đất địa bàn Hải Dương được tiến hành phụ thuộc vào khu vực đã có hoặc chưa có nền bản đồ địa chính có toạ độ.

1.Đối với khu vực đã có bản đồ địa chính có toạ độ:

Một bộ hồ sơ mẫu đã được thẩm định sử dụng hồ sơ kỹ thuật thửa đất đã được thiết lập trong giai đoạn đo vẽ thành lập bản đồ địa chính có toạ độ làm bản vẽ vị trí đất, sau đó chỉ cần đo vẽ bổ sung bản vẽ hiện trạng nhà là đủ cơ sở thành lập bản đồ hiện trạng vị trí nhà ở đất ở.

Bước 1:

– Cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là người có nhu cầu xin cấp GCN) liên hệ và lập thủ tục tại quận, huyện.

– Quận căn cứ trên bản đồ địa chính khu đất để cung cấp hồ sơ kỹ thuật thửa đất cho người có nhu cầu.

– Người có nhu cầu liên hệ với đơn vị có chức năng để hợp đồng thực hiện đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà dựa trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật thửa đất đã có; sau đó thực hiện kiểm tra nội dung bản vẽ hiện trạng nhà, ký xác nhận và chuyển bản vẽ hiện trạng nhà này đến quận cùng với hồ sơ xin cấp GCN.

Bước 2:

– Quận kiểm tra cấp quản lý nhà nước bản đồ hiện trạng vị trí nhà đất về các yếu tố hình học thửa đất như: vị trí, hình thể, diện tích… và các yếu tố thuộc phạm vi bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật như: lộ giới, hẻm giới, phạm vi an toàn điện…

– Quận tổ chức thực hiện việc kết hợp bản vẽ hiện trạng nhà với hồ sơ kỹ thuật thửa đất tương ứng để thành lập bản vẽ sơ đồ nhà đất mà sẽ được thể hiện trên GCN.

– Quận trình toàn bộ hồ sơ lên Uỷ ban Nhân dân thành phố để được xét duyệt, ký GCN và cấp cho chủ sử dụng.

2. Đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính có toạ độ:

Tiến hành đo đạc lập bản đồ hiện trạng vị trí nhà đất độc lập đối với từng căn nhà có tham khảo và đối chiếu với nền bản đồ hoặc nền sơ đồ tốt nhất đang được sử dụng tại quận, huyện.

Bước 1:

– Quận hướng dẫn người có nhu cầu xin cấp GCN hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành đo đạc lập bản đồ hiện trạng vị trí đất và bản vẽ hiện trạng nhà. Nếu việc đo đạc lập hai loại bản vẽ này giao cho cùng một đơn vị thực hiện thì sẽ thống nhất được về mặt số liệu và giảm được thời gian thực hiện; nếu giao cho hai đơn vị thực hiện, thì đơn vị đo sau phải tham khảo số liệu của đơn vị đo trước để có sự phù hợp và thống nhất về hình thể, kích thước.

– Đơn vị đo đạc bản đồ cần liên hệ trước với quận/huyện để thu thập các thông số về quy hoạch nhằm thực hiện một lần bản đồ hiện trạng vị trí nhà đất trên đó thể hiện đầy đủ, chính xác vị trí, hình thể thửa đất và các ranh quy hoạch (nếu có).

– Sau khi kiểm tra, chủ sử dụng ký xác nhận trên bản vẽ và nộp hai bản vẽ nêu trên cùng hồ sơ có liên quan cho quận, huyện.

Bước 2: Tương tự như bước 2 của mục 1.2 nêu trên.

3. Đối với khu vực đang đo đạc lập bản đồ địa chính có toạ độ:

Trong quá trình thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính có toạ độ theo kế hoạch hàng năm; quận, huyện sẽ phối hợp với đơn vị đo đạc (đang đo vẽ bản đồ địa chính) để thực hiện song song việc đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà để khi thành lập xong bản đồ địa chính, có hồ sơ kỹ thuật thửa đất thì đồng thời có luôn bản vẽ hiện trạng nhà.

Tiến hành các bước tương tự như đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính có toạ độ (mục 2.2).

MẪU BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

Dưới đây là một số mẫu bản vẽ hiện trạng nhà đất, hồ sơ kĩ thuật thửa đất được chúng tôi thực hiện qua đơn vị Đo đạc – Địa chính Hải Dương.

Chi phí đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà đất

Địa Chính Hải Dương là đơn vị hoạt động theo luật doanh nghiệp. Các hoạt động đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà đất  được thu theo Quyết định 1808/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của UBND Tỉnh Hải Dương quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trong một số trường hợp, chúng tôi tiến hành có phụ thu dịch vụ phát sinh thêm tuỳ theo yêu cầu từ phía khách hàng hoặc do tính chất công việc bắt buộc. Quý bà con cô bác, có thể tham khảo tại bảng, phí dịch vụ dưới đây:

Click xem ngay